1a Kimble Guidelines

/1a Kimble Guidelines

1 Comment

  • Najczęstszymi przyczynami niewierności między parami są niewierność i brak zaufania. W czasach bez telefonów komórkowych i Internetu kwestie nieufności i nielojalności były mniejszym problemem niż obecnie.

Leave a comment

Your email address will not be published.